Familien Kroghs slægshistorie
Familien Kroghs slægshistorie
Egon Krogh
Introduction
Omkring årtusindeskiftet opdaterede jeg en slægtsfortegnelse over efterkommere af mine oldeforældre Niels Peter Olsen og Karen Christensen. I den forbindelse blev jeg interesseret i mine aner og jeg har derfor i de mellemliggende 20 år søgt i kirkebøger og folketællinger.

På min bedstefars side foranledigede min faster og onkel udarbejdelse af en slægtsbog omkring 1970, udarbejdet af Dansk Slægtsforskning, Fredericia. Jeg har brugt oplysninger fra denne slægtsbog, jeg har checket nogle kilder, men ikke alle.

På min bedstemors, mormors of morfars side har jeg søgt oplysninger i kirkebøger og folketællinger og i enkelte tilfælde på internettet. Desuden har jeg suppleret aner til min oldefar Johan Larsen Jørgensen med oplysninger fra Frede Skov Jørgensens anetavle, idet Frede for nærværende har flere led end dem, jag har fundet frem til.
Mine kildehenvisninger er afskrift af poster i kirkebøder, ikke altid helt dækkende, idet jeg ikke er en sand mester i gotisk håndskrift. Alle kilder indeholder henvisning til kilderne, amt – herred – sogn – årstal – side.

En del personer er fundet på nettet ved hjælp af MyHeritage og endnu ikke checket med søgning i kirkebøger, folketællinger og lignende.

Jeg har medtaget efterslægstavle efter mine forældre, idet jeg har anonymiseret nulevende personer født senere end 1900.

Som noget nyt har jeg tilføjet afskrift af skøder vedrørende ejendomshandler foretaget af forældre, bedsteforældre, olde- og tipoldeforældre, dokumenter, hvor jeg for nogles vedkommende har original dokumentet, andre har jeg fundet i Rigsarkivet.

Som I kan se er teksterne en blanding af dansk og engelsk, det skyldes, at mit slægtsprogram kun findes i en engelsk version, nogle tekster har jeg kunnet omdøbe, men ikke alle, jeg håber på Jeres forståelse.
Contents
Contact
Egernvej 16
6400 Sønderborg